Ultimail Service


Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.

Onze medewerkers helpen u graag per telefoon, online of op uw locatie.

Ultimail frankeermachine
Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.

Meest gestelde vragen


Storingen en Schermmeldingen

Melding: Waarschuwing! Voer binnenkort Teleset uit (C112 - C118 - C119)

Waarom deze melding?
Uit veiligheidsoverwegingen heeft bpost bepaald dat alle FOLLS frankeermachines, na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode, verplicht contact moeten maken met het TeleDataCenter.

Oplossing
Dit contact maakt u op dezelfde wijze waarop u het saldo bijlaadt. Indien u geen saldo nodig heeft, kunt u een nul-bedrag laden.

 • Annuleer melding door op ENTER te drukken
 • Druk op de $ / Teleset-toets
 • Druk op de Teleset Laden
 • (wijzig het bedrag indien u een ander bedrag wilt laden)
 • Kies voor Doorgaan
 • Bevestig met Ja

Melding: Frankeren niet mogelijk

Deze melding kent meerdere mogelijk oorzaken, controleer onderstaande:

Mogelijke oplossingen

 • Er is geen toegangskaart geplaatst, plaats de Master- of Usercard (opnieuw)
 • Er is geen portowaarde ingesteld (of de verzendgegevens zijn onvolledig), bekijk de handleiding voor instellen van de Portowaarde, hoofdstuk 5.21.
 • Er is te lang geen contact geweest met TeleDataCenter. Zie de FAQ hierboven Melding: Waarschuwing! Voer binnenkort Teleset uit (C118/C119)
 • De Modus staat niet goed ingesteld, Kies SETUP, MODUS INSTELLEN, FRANKEREN

Melding: Algemene fout bij verbinding TDC (O007)

Waarom deze melding?
De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

 • Controleer of de modemkabel in de analoge telefoonlijn is geplaatst.
 • Schakel de machine uit.
 • Verwijder de stroomkabel en wacht 10 sec.
 • Plaats de stroomkabel en zet machine aan.
 • Probeer nu opnieuw Teleset uit te voeren.

Blijft u deze foutcode houden laat dan uw IT-medewerker/specialist de telefoonlijn en modeminstellingen van de frankeermachine nakijken.

Melding: De lijn is bezet (O004)

Waarom deze melding?
De verbinding kon om technische redenen niet tot stand worden gebracht.

Oplossing

Melding: Voor de huidige kostenplaats is Teleset niet mogelijk

De mastercard is niet of niet goed geplaatst, plaats de mastercard kaart in de machine en herhaal de handeling.

Melding: tegoed in TDC niet toereikend, controleer kredietlimiet (O041)

Het bedrag dat u wenst te laden is (nog) niet beschikbaar.

Oplossing
Controleer of er geld op uw rekening staat bij bpost.

Heeft u een rekening bij bpost bank, controleer dan het beschikbare saldo.

Heeft u geen rekening bij bpost bank, maak dan indien nodig een overschrijving naar de Transitrekening BE93 000 345 99 60 67. BIC: BPOTBEB1 van bpost, Transit Folls, Muntcentrum, 1000 Brussel.

Vergeet het identificatienummer van uw frankeermachine niet te vermelden in het vak voor de mededelingen
Heeft u reeds geld overgemaakt via de Transitrekening houdt dan rekening met 2-3 dagen verwerkingstijd.

Voor informatie over overschrijvingen en saldo informatie kunt u contact opnemen met Bpost.
Bij gebruik van een Bpost bankrekening neemt u contact op met tel. 02 201 23 45.
Bij gebruik van een Transitrekening neemt u contact op met tel. 02 201 11 11.

Melding: Niet genoeg geld in de beveiligingsmodule geladen (C101)

Het resterende frankeertegoed op uw frankeermachine is niet toereikend.

 • Laad nieuw frankeertegoed op om verder te kunnen gaan met frankeren.

Bekijk de instructie frankeertegoed laden in de handleiding, hoofdstuk 9, Porto laden.

Hoeveel Frankeertegoed staat er nog op mijn frankeermachine

Op de volgende wijze kunt u controleren hoeveel frankeertegoed u nog op uw frankeermachine heeft staan:

 • Druk op de R-toets ( Read Register)

Bij R1 frankeertegoed ziet u het huidige saldo.

 • Druk op de Home-toets om terug te keren naar het frankeerscherm

Hoe kan ik het maximum laadbedrag (€ 5000) verhogen?

Op de volgende wijze kunt u het maximum laadbedrag voor uw frankeermachine laten verhogen:

C161 E128 foutcodes

Onthoud bij onderstaande handeling welke cartridge links en welke rechts is geplaatst en plaats deze ook zo terug!

 • Druk op SETUP
 • SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 • SelecteerAFDRUK
 • SelecteerCARTRIDGES VERVANGEN
 • volg de instructies op het display

Afdruk slecht of niet zichtbaar

Volg onderstaande stappen:

 • Druk op SETUP
 • SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 • SelecteerAFDRUK
 • SelecteerAFDRUKINSTALLATIE REINIGEN

Maak na deze procedure een aantal testafdrukken om het resultaat te beoordelen.

Indien dit niet het gewenste resultaat heeft gegeven kunt u de cartridges handmatig reinigen.
Onthoud bij onderstaande handeling welke cartridge links en welke rechts is geplaatst en plaats deze ook zo terug!

 • Druk op SETUP
 • SelecteerSYSTEEM INSTELLINGEN
 • SelecteerAFDRUK
 • SelecteerCARTRIDGES VERVANGEN
 • volg de instructies op het display

Voor het reinigen gebruikt u een lauw-warme vochtig doek.


Vragen over tarieven of tariefswijzigingen


Wanneer krijg ik de nieuwe tarieven in mijn frankeermachine?

Francotyp-Postalia stuurt in december de nieuwe tarievenmodule/card aan u. U hoeft deze niet te bestellen, u krijgt deze automatisch toegezonden.

Wanneer u eind december nog geen nieuwe tarievenmodule/card heeft ontvangen, kunt u deze aanvragen via het aanvraagformulier. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen alsnog uw tarievenmodule/card.Ik heb een vraag over de bpost tarieven in mijn frankeermachine

Voor de actuele tarieven verwijzen wij u naar de website van bpost.

Wat gebeurt er met mijn frankeertegoed bij het laden van de nieuwe tarieven?

Het laden van de nieuwe tarieven heeft geen invloed op het frankeertegoed in uw frankeermachine.


Tariefswijziging: Hoe krijg ik de nieuwe tarieven in mijn machine?

U krijgt 1-2 weken voor de ingangsdatum een tarievencard met laadinstructie toegezonden.

Tarievencard in uw machine laden

Op de volgende wijze kunt u een tarievencard laden in uw machine:

LET OP! voor deze handeling heeft u zowel de Mastercard als de nieuwe Tarievencard nodig.

 • Begin met het plaatsen van de Mastercard. (dit is niet de onlangs ontvangen Tarievencard)
 • Druk op SETUP
 • Druk op PORTOTABELLEN DATA BEWERKEN
 • Druk op CHIPKAART LADEN
 • Verwijder de Mastercard en plaats de Tarievencard (tekst naar boven, chip naar onder)
 • Volg de instructies op het beeldscherm aandachtig.

Wanneer het laden is voltooid:

 • Verwijder de Tarievencard
 • Plaats uw Mastercard

De nieuwe tarievenstructuur is nu geladen in uw machine.

U vindt een instructie in de handleiding Ultimail, hoofdstuk 13.11.4 Portotabel laden

De tarievenkaart wordt niet gelezen

Voer procedure Portotabellen data bewerken nogmaals uit. Maak de goudkleurige chip aan de achterzijde van de kaart schoon voordat u deze in de machine plaatst. Plaats de tarievencard opnieuw met de tekst aan de bovenzijde en de chip aan de onderzijde. De card kan niet geheel in de machine, maar druk de kaart wel goed aan.

Procedure Portotabellen data bewerken
(Voor deze handeling heeft u zowel de Mastercard als de nieuwe Tarievencard nodig).

 • Begin met het plaatsen van de Mastercard. (dit is niet de onlangs ontvangen Tarievencard)
 • Druk op SETUP
 • Druk op PORTOTABELLEN DATA BEWERKEN
 • Druk op CHIPKAART LADEN
 • Verwijder de Mastercard en plaats de Tarievencard (tekst naar boven, chip naar onder)
 • Volg de instructies op het beeldscherm aandachtig.

Wanneer het laden is voltooid:

 • Verwijder de Tarievencard
 • Plaats uw Mastercard

Indien het probleem zich blijft voordoen, kunt u een nieuwe tarievencard aanvragen. Vermeld alstublieft uw referentie die vermeld staat op de pakbon of, indien u die niet heeft, uw naam- en adresgegevens

Verkort kiezen van tarieven instellen

Door het laden van de nieuwe tarieven in uw machine kunnen enkele toetsen van het door u ingestelde snelkiesgeheugen niet meer juist functioneren. Wij adviseren u deze toetsen te controleren en indien nodig opnieuw in te stellen.

Bekijk de handleiding Ultimail (hoofdstuk 6.5) voor het controleren en instellen van de toetsen van het snelkiesgeheugen.

Frankeerbedrag handmatig instellen

Volg onderstaande stappen:

 • Druk op Productkeuze
 • Selecteer Overige >>
 • Selecteer Overig
 • Voer de gewenste waarde in
 • Bevestig met Enter
 • Druk op de Home-toets

U kunt nu uw afdruk maken.


Overige machine gerelateerde vragen

Hoe laad ik de nieuwe stempelcard?

Volg onderstaande stappen:

 • Plaats uw MASTERCARD (let op dit is niet de gegevens/stempel kaart)
 • Druk op Setup
 • Selecteer Afdrukscherm / toege.tekst bewerken
 • Selecteer Laden

Volg de instructies op uw beeldscherm.
Na het laden verwijderd u de gegevenskaart en plaatst u de mastercard terug.

Ik heb een misafdruk gemaakt, kan ik de waarde terug krijgen?

Misafdrukken worden terugbetaald door bpost. Ten laatste de eerste werkdag na de vergissing gaat u naar uw inschrijvingskantoor van bpost met al de omslagen met de verkeerde afdrukken (eventueel zonder inhoud).

Daar wordt een controle uitgevoerd en indien er geen probleem is wordt het bedrag min een administratieve kost van 10% van de waarde van de verkeerde afdrukken (met een minimum van € 12,50 en maximum € 75) teruggestort.

Opgelet: frankeerafdrukken zonder datumafdruk van de frankeermachine zijn niet terugbetaalbaar.

0,00 afdruk maken

Volg onderstaande stappen voor het maken van een nul- of testafdruk:

 • Toets Productkeuze
 • Toets Overige >>
 • Toets waarde 0
 • Bevestig met Enter
 • Druk op Home

U kunt nu uw nul-afdruk maken.

Hoe verreken ik mijn frankeertegoed bij beëindiging contract?

Hiervoor doet u een aanvraag tot buitendienststelling via e-mail info@francotyp.be, de buitendienststelling gebeurt daarna in het bevoegde postkantoor.

De resterende frankeerwaarde wordt integraal terugbetaald door bpost.


Wijzigingen doorgeven

Een verhuis? Nieuwe bedrijfsnaam, bankrekeningnummer of KBO-nummer? Geef uw wijziging(en) door via onze speciale pagina Wijziging(en) doorgeven.

Administratieve vragen

Heeft u vragen over uw facturen of andere administratieve zaken? Bezoek dan onze pagina Administratieve vragen.

Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.
Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.
Mailcredit voor frankeermachine Ultimail

Mailcredit voor Ultimail

Met MailCredit koppelt u uw frankeermachine eenvoudig aan uw computer, zodat u via het internet verbinding kunt maken met het TeleDataCenter voor het binnenhalen / opwaarderen van frankeertegoed. U kunt een installatiekit voor Mailcredit bestellen via onze serviceafdeling, telefoon 02 720 61 28.

Meer informatie vindt u op de pagina Mailcredit.

Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.
Heeft u vragen over de werking van de Ultimail frankeermachine? Op deze pagina vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit? Francotyp-Postalia heeft een uitgebreid netwerk van helpdeskmedewerkers en techniekers om u te helpen en ondersteunen bij het gebruik van uw Ultimail.
frankeermachine bpost - frankeren via bpost - frankeermachines via bpost

Frankeermachines & bpost

Als u een frankeermachine gebruikt of gaat gebruiken heeft u met bpost te maken. Het kan gaan om uw toelatingsaanvraag, het opladen van uw frankeertegoed of uw facturen van bpost. Wij hebben deze informatie voor u op een rijtje gezet op onze pagina Frankeermachines & bpost.

Francotyp-Postalia is een gecertificeerd leverancier van bpost. Al onze frankeermachines staan op de lijst met erkende frankeermachines van bpost.